Omvärld

Scenarier
Trender och osäkerheter är effektiva verktyg för att värdera olika strategiska alternativs beroende av omvärldsfaktorerna. Det är emellertid först när de sätts samman till scenarier som omvärldsfaktorerna till fullo kan utnyttjas för att effektivisera strategiarbetet.
 
Profundor har mycket lång erfarenhet av scenarioutveckling för ett stort antal olika branscher och företag och har förmågan att genomföra scenarioprojekt som leder fram till nya insikter och effektiva strategier.
 
Trender
Vissa kända fenomen (som till exempel utvecklingen inom Internet) påverkar på ett mer eller mindre dramatiskt sätt flera eller alla branscher. Att identifiera sådana trender och utvärdera de förändringar som de påbjuder är ett måste för företag som vill överleva.
 
Profundor besitter tekniker för att göra en effektiv trendanalys för företag och generera nya insikter.

Osäkerheter
Många fenomen uppfattas som trender (dvs de tros vara kända och möjliga att agera utifrån). Vid närmare analys visar det sig ofta att de istället är osäkerheter som kan få flera olika utfall och påverka företag på många olika sätt. Att rätt värdera osäkerheternas betydelse och utveckla alternativa strategier är ett viktigt konkurrensmedel.

Profundor arbetar kontinuerligt med osäkerheter och har metoder för att koppla dem till företagets strategier.

Aktuellt


Adresser

Profundor AB
Siriusgatan 13
224 57 Lund
Tel. 070-517 23 20
profundor@profundor.se
www.profundor.se