Presentation

Profundor AB hjälper med råd och dåd företag och andra organisationer att se och tänka framåt. Med hjälp av olika metoder - såsom scenarier, strategiutformning, segmentering samt andra konkreta projekt - skapas en ökad insikt om framtiden och bättre affärer.
 
Profundor behärskar i detalj alla de verktyg som behövs för att tänka framåt och använder dem efter behov i den aktuella situationen. En av de absoluta specialiteterna är segmentering, som projekt eller rådgivning.

 
Genom att kombinera teknikförståelse, strategiutformning och omvärldsanalys möjliggör Profundor den förnyelse av verksamheten som den dynamiska omvärlden kräver.
 
Bolaget fungerar som katalysator för individuellt och organisatoriskt lärande snarare än som en rent extern kunskapskälla.
 
Profundus betyder djup och Profundor är sålunda någon som går på djupet, vilket utmärker både arbetssätt, slutsatser och relationer i verksamheten.

 

Svar via mejl på strategiska fråger ges även på www.strategiakuten.se.

Aktuellt


Adresser

Profundor AB
Siriusgatan 13
224 57 Lund
Tel. 070-517 23 20
profundor@profundor.se
www.profundor.se